mail| 2410 259896

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η νέα δράση του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της ίδρυσης νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων τουριστιμού όπως ξανοδοχεία, τουριστικά γραφεία ή ακόμη και γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων.

Δικαιούχοι

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ και ημερομηνία έναρξης από 07.11.2017
Κατηγορία Δικαιούχων Β: Επιχειρήσεις «Τουριστικών Καταλυμάτων» με ημερομηνία έναρξης μέχρι και 07.11.2017 για τις οποίες ισχύουν τα παρακάτω:

 1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος V (ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02)
 2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
 3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
 4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

 

Έναρξη Υποβολών: 18.12.2017
Λήξη Υποβολών: 28.03.2018

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Τουριστικά Καταλύματα

Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα

Ξενοδοχεία δυναμικότητας από 20 έως και 50 κλίνες. (δυναμικότητα ξενοδοχειακού καταλύματος μεγαλύτερη των 50 κλινών δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού-απόρριψης της πρότασης. Το τμήμα ωστόσο του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στη δυναμικότητα άνω των 50 κλινών θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια.)
Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979.
Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).

Μη Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα

Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα-τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες υπό τον περιορισμό ότι ο ελάχιστος αριθμός κατοικιών θα ανέρχεται στις τέσσερις.
Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιά), υπό τον περιορισμό ότι η ελάχιστη δυναμικότητα θα ανέρχεται σε 20 κλίνες.

*Οι παραπάνω ελάχιστοι περιορισμοί πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. Μη συμμόρφωση με την παραπάνω απαίτηση μπορεί να επιφέρει ανάκληση της απόφασης ένταξης.

Τουριστικά Γραφεία

 • Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄199).
 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
 • Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκατ.
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
 • Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Αθλητικός Τουρισμός:
στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, γήπεδα γκολφ, μίνι γκολφ, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, ιστιοδρομίες, αετοσανίδα, κολύμβηση και λοιπά θαλάσσια αθλήματα),
σε λίμνες – ποτάμια (π.χ. canoe kayak, rafting κ.ά),
σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή/ και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ ορειβασία, αναρρίχηση, πίστες mountain bike, αιωροπτερισμός- αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών-δασών, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία κ.ά).

Θαλάσσιος τουρισμός: Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων του αθλητικού τουρισμού στη θάλασσα όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή μορφή τουρισμού περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις (κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής).

Τουρισμός υπαίθρου:

 • φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές με σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες
 • τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών και ορειβατικά καταφύγια)
 • περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά μονοπάτια της υπαίθρου
 • περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο. Η μορφή αυτή συνδέεται και με τον αθλητικό τουρισμό που αναπτύσσεται σε λίμνες-ποτάμια, ορεινές, ημιορεινές, πεδινές και ημιαστικές περιοχές που αναφέρεται ανωτέρω.

Άλλες ειδικές - εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα (π.χ. πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων-miniature parks κ.ά.)

Λοιπές Επιχειρηματικές Δρατηριότητες Στον Τομέα Του Τουρισμού:
Ως λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες νοούνται εκείνες που δεν περιέχονται στις παραπάνω κατηγορίες αλλά αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος V Επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ).

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 07/11/2017, ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής:
Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.

Ύψος Χρηματοδότησης:

Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 25.000€ έως 400.000€ και το ποσοστό επιδότησης διαμορφώνεται από 45% έως 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
Οι δαπάνες που θα επιδοτηθούν, έχουν ως ακολούθως:

 

 Α/Α  Κατηγορία Δαπάνης*  Μέγιστη Χρηματοδότηση*

 1

 Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και
Περιβάλλων χώρος
 80%
 2  Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις
και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος
και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
 100%
 3  Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
 Μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό
συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών
της πιστοποίησης δαπανών και μέχρι
12.000€.
 4  Προβολή – Προώθηση - Συμμετοχή σε
Εκθέσεις
 Μέχρι 15.000€
 5  Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού & υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού
Συμβούλου
 Μέχρι 40.000€
 6  Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού  Μέχρι 10.000€
 7  Μεταφορικά μέσα  Μέχρι 25.000€
 8  Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης
του Επενδυτικού Σχεδίου
 Μέχρι 4.000€

* Ισχύουν όρια και προδιαγραφές ανά κατηγορία δαπάνης

Ζητήστε ένα ραντεβού για να αναλύσουμε περισσότερο την ιδέα σας.
Μαζί θα μελετήσουμε την μοριοδότηση σας, τρόπους εξασφάλισης της ιδιωτικής σας συμμετοχής, ενώ θα προβάλουμε τις ταμειακές σας ροές μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
Επωφεληθείτε του υπόβαθρου μας και κερδίστε σε χρόνο, απορροφήστε κονδύλια χωρίς απώλειες και δημιουργείστε την δική σας επιχείρηση.

isologismo.gr espa