mail| 2410 259896

3Κ/2018 Αποτελέσματα

isologismo.gr image

Σχεδόν μία βδομάδα έχει περάσει από την ημέρα που ο ΑΣΕΠ έδωσε τα αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2018. Όπως και πολλά δημοσιεύματα έχουν σημειώσει, τα πάνω κάτω ήρθαν στους πίνακες κατάταξης και πλήθος κόσμου ήδη από επιτυχόντες, μετατρέπεται σε αποριπτέους με τα οριστικά αποτελέσματα.

Όμως χρειάζεται ψυχραιμία κατά την ανάγνωση των αποτελεσμάτων προς αποφυγή περαιτέρω λαθών. Σίγουρα τον Οκτώβριο πολλοί θα κληθούν να αφήσουν την εργασία τους μετά από ένα σχεδόν χρόνο απασχόλησης στους Δήμους της χώρας και αυτό προκαλεί σύγχυση, ιδίως για όσους αφήσαν θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, για μία μόνιμη θέση εργασίας που τελικά δεν θα έχουν.

Οπότε προσοχή στα εξής σημεία:

  • Η πλατφόρμα του ΑΣΕΠ έχει στη βάση της διαθέσιμα στον κάθε υποψήφιο αναλυτικά, την κατάταξη που επιτεύχθηκε ξεχωριστά ανά θέση, καθώς επίσης και τα κριτήρια που μοριοδοτήθηκαν στο αντίστοιχο βαθμό. Ως εκ τούτου, σημαντικότατη είναι η σύγκριση από την πλατφόρμα του ΑΣΕΠ των μορίων που βαθμολογήθηκαν, ώστε να εξακριβωθεί αν χάθηκαν μόρια. Στην περίπτωση που χάθηκαν μόρια, μπορεί να αναζητηθεί ποιό δικαιολογητικό έλλειψε, ή ήταν λάθος, ώστε να προκαλέσει απώλεια μορίων.
  • Το παράβολο που απαιτείται από την διαδικασία για να ληφθεί η αίτηση ως έγκυρη, είναι ένα άλλο σημαντικό σημείο. Πολλοί είδαν το όνομα τους στους απορριπτέους με την αιτιολογία οτι δεν προσκομίσθηκε έγκυρο παράβολο. Και εδώ σημειώνεται πως το παράβολο για όσους το προσκομήσαν ηλεκτρονικά, πρέπει να έχει επίσης εξοφληθεί έγκαιρα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που βρέθηκε το παράβολο να έχει εκδοθεί, αλλά να μην έχει εξοφληθεί.
  • Ο ΑΣΕΠ θα αποστείλει φακέλους στους υποψηφίους, που να τεκμηριώνει την απόρριψη του υπψηφίου, εκτίμηση μας είναι όμως ότι δεν θα είναι εύκολο το έργο αυτό, δεδομένου του πλήθους των αιτήσεων που υποβλήθησαν, εκτίμηση που επιβεβαιώνεται από την δυσκολία τηλεφωνικής επικοινωνίας με το τηλεφωνικό κέντρο του ΑΣΕΠ.
  • Αίτηση θεραπείας μπορεί να υποβληθεί και χωρίς την παραλαβή του άνω φακέλου, εδώ όμως είναι που χρειάζεται προσοχή, διότι οι αιτήσεις θεραπείας δεν γίνονται αυθέρετα και δίχως τεκμηρίωση. Αν δηλαδή κρίνετε ότι εσφαλμένα ο ΑΣΕΠ, βαθμολόγησε ένα κριτήριο σας, θα πρέπει να τεκμηριώσετε την ορθή βαθμολογία που λαμβάνετε και να υποδείξετε το δικαιολογητικό που σας δίνει τα μόρια αυτά. Φυσικά το τεκμήριο θα πρέπει να βρεθεί και στον φάκελο της αίτησής σας στο αρχείο του ΑΣΕΠ, ώστε να διορθωθεί το λάθος που σας μείωσε την βαθμολογία. Και εδώ φυσικά συστήνεται προσοχή, διότι απαιτείται παράβολο που θα πρέπει να εκδοθεί ορθώς και να πληρωθεί σωστά κατά τα ανωτέρω μας σχόλια.
  • Η προκήρυξη 3Κ/2018, είχε πολλές πιθανές κατανομές για τις θέσεις που ζητούσε ο κάθε κωδικός θέσης, ιδίως αυτές που συνολικά είχαν πολλές θέσεις. Υπάρχουν οι γενικές θέσεις, οι θέσεις πολυτέκνων, τριτέκνων κλπ. Μάλιστα οι θέσεις αυτές είχαν περαιτέρω διάκριση σε θέσεις με εργασιακή εμπειρία και θέσεις δίχως εργασιακή εμπειρία. Εδώ λοιπόν ιδίως και λόγω σύγχυσης εξαιτίας μιας δυσμενούς αλλαγής στην κατάταξη, γίνεται ένα μεγάλο λάθος: θεωρείται πως υποψήφιοι με χαμηλότερη βαθμολογία, είναι διοριστέοι, έναντι άλλων με υψηλότερη βαθμολογία. Προσοχή ώστε οι συγκρίσεις να γίνονται σε όμοιες κατατάξεις και όχι σε ανόμοιες.
  • Αν νομίζετε ότι η αίτηση θεραπείας, δεν θα επιφέρει αποτέλεσμα για την μοριοδότησή σας, μπορείτε να ασκήσετε και προσφυγή με ένδικα μέσα. Αυτό όμως έχει συγκεκριμένη προθεσμία και θα πρέπει κανείς να κινηθεί έγκαιρα.

Στο τελευταίο αυτό σημείο, ως Ισολογισμός θα σταθούμε ιδιαίτερα. Πολλοί από τους αποριπτέους φαίνεται να απορίπτονται με την αιτιολογία πως δεν απεστάλη η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπωμένη στο σύνολο της. Το βρίσκουμε ιδιαίτερα άδικο κάτι τέτοιο. Η εκτυπωμένη αίτηση, είναι εκτύπωση αρχείου που παράχθηκε από το πληροφοριακό σύστημα του ΑΣΕΠ. Είναι η φυσική αποστολή, μιας ήδη υποβεβλημένης με ηλεκτρονικό τρόπο αίτησης. Την εκτύπωση αυτή, για οποιοδήποτε λόγο (υπαιτιότητα του υποψηφίου, είτε του ελεγκτή) μπορεί να την έχει κανείς δίχως να διαβληθεί η πληρότητα της, δίχως να μεταβάλονται τα στοιχεία της και σε πολλές περιπτώσεις, ο λογαριασμός που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης, βασίζεται στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ. Η ταυτοπροσωπεία έχει ήδη γίνει από την επίσκεψη στο τμήμα μητρώου της εκάστοτε ΔΟΥ.

Για ποιό λόγο να απορρίπτονται αιτήσεις μόνο και μόνο διότι φάνηκαν ελλειπείς οι εκτυπωμένες αιτήσεις; Ποιο στοιχείο δεν προστατεύεται επαρκώς, ώστε οι ηλεκτρονικές αιτήσεις να μην μπορούνε να σταλούν ξανά, αν διαπιστώνεται λάθος η κακή εκτύπωση της αίτησης;

Αν οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ προχωρήσουν με τις εκλογές να είναι στις 7 του επόμενου μήνα, θα φανεί, όπως επίσης θα φανεί η τύχη πολλών αιτημάτων θεραπείας. Όμως κατανοώντας την αναστάτωση που σε πολλούς προξενήθηκε, συστήνουμε προσοχή μεγάλη στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων. Βιαστικές αναγνώσεις δεν θα βγάλουν πουθενά, ούτε ενστάσεις ή αιτήσεις θεραπείας αν δεν υφίσταται λόγος. Βρείτε σε ποια τελικά κατάταξη βρέθηκε η αίτηση σας, μελετήστε τα δικαιολογητικά σας αν έχετε μειωμένα μόρια από τα προσωρινά στα οριστικά αποτελέσματα και προσοχή κατόπιν στις συκγρίσεις με άλλους διοριστέους.

Είμαστε στο πλευρό όλων σας όσων εμπλακείκατε στην διαδικασία ώστε να δούμε μαζί τα παραπάνω σημεία για την αίτησή σας. Επικοινωνήστε μαζί μας έγκαιρα.