mail| 2410 259896

Ρύθμιση Οφειλών ως €50.000

isologismo.gr image

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως €50.000, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του Ν. 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας: http://www.keyd.gov.gr.

Σχετικά υπενθυμίζονται στους ενδαιφερόμενους τα παρακάτω για τον μηχανισμό.

Οι κατηγορίες οι οποίες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, σύμφωνα με υπουργική απόφαση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων στις 29 Δεκεμβρίου 2017 είναι οι κάτωθι και αφορούν τόσο οφειλές προς το δημόσιο, όσο και άλλους πιστωτές:

  • Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων €20.000 ή/και οι οφειλές τους προς το Δημόσιο υπερβαίνουν το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των συνολικών οφειλών τους.
  • Φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών, και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.
  • Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς το Δημόσιο που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016) καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών , με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση. Η υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές.

Από τη ρύθμιση εξαιρούνται:

  • Οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό κατά τις διατάξεις του Ν. 3869/2010, ακόμα κι αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο και
  • Οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών.
  • Κατόπιν των ανωτέρω ο οφειλέτης , ο οποίος εμπίπτει στις ως άνω κατηγορίες και οι συνολικές οφειλές του προς το δημόσιο δεν υπερβαίνουν τις €50.000, υποβάλλει αίτηση από την 1η Φεβρουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.
  • Για την υποβολή πρότασης ρύθμισης από το Δημόσιο λαμβάνονται υπόψη το διαθέσιμο εισόδημα και η αξία των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, των οφειλετών.

Ρύθμιση ανά κατηγορία οφειλετών:

Ρυθμίσεις για την κατηγορία οφειλετών φυσικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα ή νομικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συνολικές οφειλές έως €20.000.

Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο έως €3.000:

Τμηματική καταβολή του συνολικώς οφειλόμενου ποσού χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού
Καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων ως εξής, ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης €50 και μέγιστος αριθμός δόσεων 36.
Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο από €3.000,01 έως €20.000:

Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Καθορισμός του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:
⁠Ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης €50 και μέγιστος αριθμός δόσεων 120.

Ρυθμίσεις για την κατηγορία οφειλετών φυσικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα ή νομικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με οφειλές προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των συνολικών οφειλών τους.

Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές έως €20.000 ισχύει όπως ακριβώς τα προηγούμενα.

Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές από €20.000,01 έως €50.000:

Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και του 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.
Καθορισμός του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων. Ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων 120.

Ρυθμίσεις για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς πτωχευτική ικανότητα.

Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές προς το δημόσιο έως €20.000, όπως ακριβώς για τις οφειλές έως 20.000 ευρώ για αυτούς που έχουν πτωχευτική ικανότητα.

Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές προς το δημόσιο από €20.000,01 έως €50.000. Το Δημόσιο χορηγεί ρυθμίσεις με τα εξής χαρακτηριστικά:

Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και του 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.
⁠Καθορισμός του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, ως εξής:

⁠Ελάχιστο ποσό έκαστης δόσης €50 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων 120.

Το Δημόσιο δεν προτείνει ρυθμίσεις:

Σε περίπτωση που διαθέτει, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο
Εφόσον η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις €20.000 και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, υπερβαίνει το εικοσιπενταπλάσιο (25) αυτής.

Η αίτηση πρέπει να περιέχει πλήρη στοιχεία του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών που υποβάλλουν αυτήν από κοινού με τον οφειλέτη καθώς και τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας αυτού ενώ η αίτηση πρέπει να περιέχει επιπλέον κατάλογο όλων των πιστωτών του οφειλέτη και των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή.

Οι οφειλέτες εφόσον μπουν στην ρύθμιση θα επωφεληθούν:
Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα του άρθρου 57 του Ν.4174/2013 (ΚΦΔ) και του άρθρου 6 του Ν.Δ. 356/1974.

Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών αποφάσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Για την εξέταση της συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης του αποδεικτικού δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν προς διαγραφή/απαλλαγή βασικές οφειλές, τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής όπως αυτές προσδιορίζονται στη ρύθμιση.

Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο αυτό ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεση της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Π.Κ.

Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για ληξιπρόθεσμες δόσεις της ρύθμισης καθώς και για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί έως την υπαγωγή της ρύθμισης στα χέρια τρίτων, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον καταβάλλονται εντός της προθεσμίας αυτών και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Η ρύθμιση χάνεται και καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, στις εξής περιπτώσεις:

  1. Μη καταβολής δόσεων ή μερικής καταβολής δόσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ρύθμιση, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις,
  2. παράλειψης του οφειλέτη να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους,
  3. παράλειψης του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής τις οφειλές του προς το Δημόσιο ή υπέρ τρίτων που εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016, εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.