mail| 2410 259896

Νέα Ρύθμιση 120 Δόσεις

isologismo.gr image

Άνοιξε εδώ και λίγες ημέρες η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων στη ρύθμιση των 120 δόσεων για τους οφειλέτες προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Αρχικώς να υπενθυμίσουμε πως η ρύθμιση των 120 δόσεων, νομοθετήθηκε με τον Ν. 4611/2019, ενός πολυνομοσχεδίου που μεταξύ άλλων έθιξε και τους συντελεστές ΦΠΑ, εργατικά ζητήματα και διαρθρωτικές αλλαγές σε οργανισμούς. 

Στην ρύθμιση λοιπόν των 120 δόσεων ως προς την φορολογική Διοίκηση, υπάγονται όλες οι βεβαιωμένες οφειλές των ΔΟΥ, των Ελεγκτικών Κέντρων και των Τελωνείων. Είναι μία αναμενόμενη ρύθμιση εδώ και καιρό που έρχεται να συμπεριλάβει τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την 31/12/2018 υποχρεωτικά για όσους υπαχθούν στην ρύθμιση.

Άρα επί παραδείγματι, αν υπάρχει οφειλή στην ΔΟΥ από φόρο εισοδήματος του 2015 έστω €25.441,15, ΕΝΦΙΑ για το 2016 €541,46 και μία οφειλή για πρόστιμο από την τροχαία που βεβαιώθηκε όμως στην ΔΟΥ στις 02/05/2019 ύψους €80,00, οι η ρύθμιση υποχρεωτικά θα λάβει τις €25.982,61 του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ υποχρεωτικά, ενώ το μεταφερόμενο από την τροχαία πρόστιμο των €80,00 θα πρέπει να διακανονιστεί εκτός της ρύθμισης.

Το σημαντικό ερώτημα για όσους ανέμεναν την ρύθμιση είναι το σε πόσες δόσεις θα διακανονιστεί η οφειλή, και τί απαλλαγή από προσαυξήσεις θα υπάρξει.

Η ρύθμιση λοιπόν θέτει αρχικά ένα ελάχιστο ποσό δόσης €30,00 σε κάθε περίπτωση και μετά εξετάζεται κατά περίπτωση, ως εξής:
Πρωτίστως αν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εάν δε ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, υπάρχει διαχωρισμός αν είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξαρτήτως μορφής και εισοδήματος, μπορούν να λάβουν έως 24 δόσεις για οφειλές από τακτική αιτία και έως 36 δόσεις για οφειλή από έκτακτη αιτία. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σύλλογοι, σύνδεσμοι, κ.λπ. ), τα οποία θα μπορούν να λάβουν ρύθμιση σε έως 120 δόσεις..

  • Στα φυσικά πρόσωπα, σημαντικό ρόλο παίζει το δηλωθέν εισόδημα (είτε ατομικό, είτε οικογενειακό) καθώς και τα εξαρτώμενα τέκνα του οφειλέτη αναφορικά με το πλήθος των δόσεων που θα προκύψει. Αν το εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2017, δεν ξεπερνά τις €10.000, τότε η ρύθμιση μπορεί να φτάσει τις 120 δόσεις.
  • Αν το εισόδημα κατά το φορολογικό έτος είναι άνω των €10.000 τότε οι δόσεις δεν θα μπορούν ανά περίπτωση να ξεπερνούν συγκεκριμένο αριθμό δόσεων, ανάλογα με το εισόδημα και το πλήθος των τέκνων που βαραίνουν τον οφειλέτη.

Ως εκ τούτου, γίνεται κατανοητό πως οφειλέτη που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις την τελευταία πενταετία, δεν μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση, όμως αυτό είναι γνωστό από τις παλαιότερες ρυθμίσεις, όπως την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

Το δεύτερο σημαντικό ερώτημα είναι το αν και κατά πόσο θα διαγραφούν προσαυξήσεις και εδώ και πάλι το κύριο λόγο τον έχει το πλήθος των δόσεων που θα διαλέξει ο κάθε οφειλέτης. Εφάπαξ εξόφληση, σημαίνει διαγραφή των προσαυξήσεων στο 100% αυτών. Αντίστοιχα, όσο λιγότερες είναι οι δόσεις που θα επιλέξει κανείς, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η διαγραφή των προσαυξήσεων.

Το νομοσχέδιο επίσης αναφέρει πως προαιρετικά μπορούν να διακανονιστούν προαιρετικά και οφειλές οι οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης τελούν σε αναστολή πληρωμής από οποιαδήποτε αιτία, ή είναι σε άλλη ρύθμιση, όμως δεν μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές οι οποίες εντάχθηκαν στον εξωδικαστικό διακανονισμό.

Τέλος, μερικά σημαντικά σημεία που ενώσεις λογιστών έχουν σημειώσει είναι τα εξής:

  1. Όταν υπάρχουν πληρωμές που δεν έχουν τακτοποιηθεί από τη Δ.Ο.Υ., η ρύθμιση δεν προχωρά. Όταν υπάρχουν τα λεγόμενα ποσά «υπέρ είσπραξης», που προέρχονται από πληρωμές ρυθμίσεων και οφειλών, οι οποίες δεν έχουν «πέσει» στις οφειλές, η εφαρμογή εμφανίζει την ένδειξη «υπάρχει ασυμφωνία κατά την πίστωση των πληρωμών σας, η οποία τακτοποιείται στη Δ.Ο.Υ. προκειμένου να ενημερωθούν οι οφειλές σας». Πρακτικά θα πρέπει να υπάρξει επίσκεψη προκειμένου να γίνουν οι σχετικοί συμψηφισμοί και μετά να ξεκλειδώσει η διαδικασία. Αυτονόητο είναι ότι εάν κάτι τέτοιο ανακαλυφθεί στις 28 Ιουνίου το μεσημέρι, δεν θα υπάρχει δυνατότητα αντίδρασης από τον φορολογούμενο.
  2. Όταν υπάρχουν οφειλές σε δύο και πάνω εφορίες, θα πρέπει να γίνουν χωριστές ρυθμίσεις. Μέσω αυτής της διαδικασίας ο οφειλέτης θα βρεθεί με περισσότερες από μία ταυτότητες οφειλής. Εκτός αυτού όμως, η ρύθμιση προς κάθε Δ.Ο.Υ. αντιμετωπίζεται σαν χωριστή αυτόνομη ρύθμιση και εφαρμόζεται χωριστά η διαδικασία ορισμού του ελάχιστου ποσού δόσης που θα πρέπει να πληρώνει ο φορολογούμενος. Έτσι μοιραία ο συγκεκριμένος οφειλέτης θα βρεθεί στην καλύτερη περίπτωση με ελάχιστη δόση τα 60 ευρώ (2 Δ.Ο.Υ. x 30 ευρώ), ενώ η ελάχιστη δόση, όσο αυξάνεται το εισόδημά του το 2017, αλλά και ο αριθμός των Δ.Ο.Υ. που υπάρχουν οφειλές, θα αυξάνεται και αυτό.
  3. Όταν υπάρχουν οφειλές που προέκυψαν από αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου που κοινοποιήθηκε στα τέλη του 2018. Εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο: οι φορολογικές διαφορές χρήσεων 2013 και πριν, που κοινοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2018, δεν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση γιατί έγιναν ληξιπρόθεσμες οφειλές το 2019. Αντίθετα, εάν οι διαφορές αφορούν χρήσεις 2014 και έπειτα, μπορούν να συμπεριληφθούν στη ρύθμιση, με εξαίρεση τα πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης, δεδομένου ότι ημερομηνία βεβαίωσης της διαφοράς είναι η ημέρα υποβολής της αρχικής δήλωσης, άρα είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές πριν τις 31/12/2018.

Όπως πάντα, μία τέτοια ρύθμιση σε μία προεκλογική εβδομάδα, έχει πολλές οπτικές. Ωστόσο είναι μία ρύθμιση εν κατακλείδι και σαν ρύθμιση μπορεί να είναι ένα εργαλείο για κάποιον που προσπαθεί να εξυγιάνει τα οικονομικά του, είτε επιτηδευματίας, είτε απλός φορολογούμενος. Και σαν εργαλείο, συστήνεται η καλή μελέτη του.

Οι δόσεις που θα επιλέγονται, να επιλέγονται προσεκτικά και με γνώμονα όχι μόνο την μείωση των προσαυξήσεων. Απώλεια της ρύθμιση προκειμένου να επανέλθει, έχει το δικό της ποσοστό προσαύξησης. Οι νέες εκκαθαρίσεις του φόρου εισοδήματος θα χρειαστούν πληρωμή μέχρι τον μεθεπόμενο μήνα. Η επιλογή των δόσεων λοιπών, πρέπει να λάβει υπόψη της κάθε πιθανή ανάγκη, ώστε η ρευστότητα να μπορεί να καλύψει όλες τις δαπάνες τόσο τις ρύθμισης, όσο και των συνολικών υποχρεώσεων.