mail| 2410 259896

ΕΣΠΑ & απορρόφηση Κονδυλίων

isologismo.gr image

Πρόσφατα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης μίλησε για την απορροφητικότητα στα κονδύλια του ΕΣΠΑ που παρουσιάζει η χώρα μας. Σίγουρα το ΕΣΠΑ δεν είναι ένα πακέτο αναπτυξιακών δράσεων για επιχειρήσεις μόνο, μια που μέρος των κονδυλίων πάει σε δημόσια έργα αλλά και σε ιδιώτες (παιδικοί σταθμοί κλπ). Σίγουρα η συνέντευξη του κυρίου Χαρίτση αποτέλεσε αφορμή για το παρόν άρθρο.

Το ΕΣΠΑ λοιπόν είναι συνώνυμο με τις επιχειρήσεις, με την ανάπτυξη, αλλά και με έννοιες όπως γραφειοκρατία, καθυστερήσεις και μπλέξιμο. Όμως είναι τελικά τα πράγματα σκούρα, ή όχι; Είναι το ΕΣΠΑ εργαλείο, ή τροχοπέδη;

Ένα έργο έχει συχνά περικοπές δαπανών, γιατί υλοποιημένες δαπάνες κρίνονται μη επιλέξιμες και έτσι ένας εγκεκριμένος προϋπολογισμός μπορεί να μην φτάσει στο ακέραιο κατά την τελική εκταμίευση.

Έχει ειπωθεί πολλές φορές ότι το ΕΣΠΑ απαιτεί προγραμματισμό και αυτό αποδεικνύεται συνήθως πριν την ολοκλήρωση ενός έργου: Οι σύμβουλοι, ανάλογα με την εμπειρία τους, το ανθρώπινο δυναμικό και άλλα χαρακτηριστικά, κάνουν το καλύτερο δυνατό για την ολοσχερή απορρόφηση ενός κονδυλίου. Και αυτό είναι το κομμάτι για την απορροφητικότητα των ΕΣΠΑ που βρίσκεται στο περιβάλλον του επενδυτή και μπορεί να το ελέγξει.

Η συνέντευξη λοιπόν του αναπληρωτή υπουργού, έδωσε τροφή για σκέψη στα ερωτήματα:
Είναι η απορροφητικότητα των κονδυλίων δείκτης επιτυχίας για τις δράσεις του ΕΣΠΑ; Ποιά είναι το ποιοτικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν την υφιστάμενη κατάσταση των δράσεων του ΕΣΠΑ;

Ένα και πλέον χρόνο πριν, το ΕΠΑνΕΚ προκήρυξε δύο δράσεις. Οι δράσεις αυτές είναι οι:

  • Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (€80.000.000)
  • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (€120.000.000)

 

Οι σκέψεις και οι παρατηρήσεις που ακολουθούν βασίζονται στις παραπάνω δράσεις. Ο λόγος που η ιστορικότητα δεν πάει πιο πίσω στο χρόνο, είναι λόγω των capital control που επηρέασαν σημαντικά τις επιχειρήσεις, θα έλεγε κανείς ότι λόγος επίσης είναι και η ανάγκη για πορίσματα που να βασίζονται σε δράσεις με μία ωριμότητα αλλά και εξελιξημότητα.

Αν και τα προγράμματα αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη, η δράση που αφορά τους πτυχιούχους είναι μερικώς σε υλοποίηση.

Παρατηρεί κανείς στην εν λόγω δράση δρομολογήθηκε σε δύο φάσεις υποβολών, η πρώτη τον Μάρτιο του 2016 και η δεύτερη το δεύτερο εξάμηνο του 2017, σε τρεις περιόδους υποβολών αιτήσεων. Μία γρήγορη αναζήτηση θα φέρει πολλά αποτελέσματα που δικαιολογούν το σπάσιμο της δράσεις σε δύο φάσεις, ως απαραίτητο για την αποφυγή υπερφόρτωσης του ΠΣΚΕ που δέχεται τις αιτήσεις.

Τί άλλαξε όμως μεταξύ των δύο φάσεων; Είναι οι δυο περίοδοι ίδιοι; Υπάρχει μερική διαφοροποίηση της μοριοδότησης των υποψηφίων. Επί παραδείγματι, το εισοδηματικό κριτήριο που στην Β' φάση αφορά το μέσο όρο της τριετίας 2013-2014-2015 και όχι το τελευταίο φορολογικό έτος όπως ίσχυε στην Α' φάση. Και η μερική αλλαγή των ΚΑΔ που ήταν επιλέξιμοι. Έτσι απορριπτέος υποψήφιος το 2016 που υπέβαλε αίτηση σαν νεοιδρυθείσα επιχείρηση, με ΚΑΔ λογιστικών υπηρεσιών, υπέβαλε αίτηση και στην δεύτερη φάση, για παραπλήσιους όμως ΚΑΔ!

Αν αυτό δεν ακούγεται δραματικό, σίγουρα είναι μία δράση, με τροποποιημένο πλαίσιο.

Το σημαντικό είναι όμως ότι ακόμη αποτελέσματα δεν έχουν ολοκληρωθεί για το σύνολο των αιτήσεων και εγκρίσεις έχουν βγει για αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην Β φάση δεύτερη περίοδο, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι για το σύνολο της Β φάσης πρώτης περιόδου και αυτό εύκολα μπορεί να δει κανείς στην ιστοσελίδα του antagonistikotita.gr.

Το πρόγραμμα της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας υποβλήθηκε σε μία φάση, ασχέτως που οι αιτήσεις για την δράση σχεδόν συνέπεσαν με αυτή των πτυχιούχων. Οι δράσης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, δέχθηκε 11.252 αιτήσεις ενώ η δράση που αφορά τους πτυχιούχους σε παρεμφερή χρονική περίοδο δέχτηκε 16.193 αιτήσεις. Ολόκληρη η Β φάση υποβολών δέχτηκε 5014 αιτήσεις. Άραγε αυτό ήταν το ενδιαφέρον που το υπουργείο ανέμενε για τις δύο αυτές δράσεις στο σύνολο και η δράση των πτυχιούχων έσπασε σε δύο χρονικές περιόδους;

Ο Β Κύκλος λοιπόν των πτυχιούχων δέχτηκε σχεδόν τις μισές αιτήσεις ενώ οι έλεγχοι των νομιμοποιητικών δικαιολογητικών ακόμη συνεχίζει.
Λογικά λοιπόν εγείρει ο καθένας ερωτήματα για την διαδικασία υλοποίησης των δράσεων, παραμερίζοντας την απορροφητικότητα σαν λάθος δείκτη αποτελεσματικότητας του ΕΣΠΑ. Είναι κατανοητό ότι οι πολιτικές και οικονομικές συγκυρίες έχουν δημιουργήσει καταστάσεις για το ΕΣΠΑ με ποιοτικά προβλήματα, όχι ποσοτικά.

Και τελικώς, ο επενδυτής τί θα πρέπει να κάνει; Ερώτημα απόλυτα αναμενόμενο μετά από μία παράθεση όπως αυτή που ανέφερε τα παραπάνω σημεία.
Το ΕΣΠΑ όπως πολλές φορές έχει ειπωθεί, δεν είναι δώρο. Δεν είναι μέσο για πλουτισμό. Είναι όμως εργαλείο που αν χρησιμοποιηθεί σωστά, θα φέρει στην επενδύτρια επιχείρηση εξοπλισμό, προβολή και ενίσχυση βασικών δαπανών αν πρόκειται για νέα επιχείρηση. Αυτά όμως θα έρθουν μετά από ένα μελετημένο σχέδιο σε τουλάχιστον βάθος πενταετίας, αν γίνει κατανοητό το ποιες επακριβώς δαπάνες χρηματοδοτούνται, ποιές είναι οι εκάστοτε προϋποθέσεις. Και όλα αυτά συνεπάγονται έναν σωστό σύμβουλο, που δεν κοιτάξει κοντόφθαλμα, αλλά αγαπάει αυτό που κάνει και μελετήσει όλες τις πτυχές με τον επενδυτή, σαν να μελετούσε για την δική του επιχείρηση, όχι μία ξένη.