mail| 2410 259896

Δήμος Λαρισαίων: Ζήτηση ειδών καθαριότητας

isologismo.gr image

Ο Δήμος Λαρισαίων προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών για τις ανάγκες του ∆ήµου Λαρισαίων για τα έτη 2016-2017.

Ο προϋπολογισµός είναι ∆ιακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εξακόσια τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτά (256.635,48 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους στο σύστημα από την Πέμπτη 17.11.2016 και ώρα 07:00 πµ. μέχρι την Παρασκευή 9.12.2016 και ώρα 15.00 µ.µ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθηµερινά κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του τµήµατος ∆ιεκπεραίωσης Προµηθειών, κα Νίκη Κουτσουρούµπα, κα Μαρία Πελέκα.